سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلنوشته شقایق گلزاده

امروز یک اتفاق جالب افتاد برام

یک نفر کاری را کرد که من سالها پیش انجام داده بودم و او بهم تذکر داده بود و من تذکرش رو آویزه گوش کرده بودم و در این چندسال انجام ندادم

و امروز که دیدم خودش انجام داده بهش گفتم تو یکی دوسال پیش همچین چیزی به من گفتی و اون حتی یادش هم نبود

من پشیمون نیستم از انجام ندادن اون کار ولی درس مهمی گرفتم

اونم اینکه به حرف مردم توجهی نکنم و از انجام اونکار منصرف نشم، اگر نتیجه دو دوتا چهارتای خودم اون کار درستی بود

چون اون آدمی که بهم تذکر داده شاید خودش عقایدش عوض بشه و حتی یه روزی اونکارو انجام بده ولی هیچوقت نمیاد به من بگه فلانی من اشتباه کردم برو اون کاری که دوست داری رو انجام بده

یه جایی خوندم میگفت من هیچوقت برای عقایدم جانم را نمیدهم چون ممکن است عقایدم عوض بشود 

واقعا راسته خود ماهم ممکنه عقایدمون عوض بشه و اون آدمی نباشیم که الان هستیم پس چه بهتر که عقایدمون رو برای خودمون نگه داریم و کسیو مجبور به پیروی از عقایدمون نکنیم