سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلنوشته شقایق گلزاده

میخواستم نوشته یک احمق رو پاک کنم 

ولی با خودم فکر کردم شاید بهتره باشه و سالها بعد ببینم گاهی به چه نقطه ای می رسیدم و فکر میکردم دیگه به آخرش رسیدم 

تموم حسای بد و خوب میان و میگذرن و از من یه آدم دیگه ای میسازن 

و این نباید فراموش بشه نباید اشتباهاتمو تکرار کنم و دوباره به اون نقطه برسم 

من خودمو دوست دارم و این خود واقعیم دوست داشتنیه

گاهی شاید شبیه بقیه نبودن آدمو آزار بده ولی در نهایت اونی خاص که خودش باشه

خود زیبا و ستودنی